A io infurche la mi biziclata
'io gunfie'l gomm, co'un belz ai son salte invatta
S'o ande a Bulagna a cumprer na casàtta
'io vest di prezi da vanze' in bulàtta

Rit:
Less X-Pensive Rock
Less X-Pensive Rock
Se siamo senza monete
Ne andiamo a'cattare un pock !


Zò par na strè son pase dnanz un pòst
Sòuvra al cartel 'ie scrétt "SE SPAND AL GIOST"
In vatta la porta a ié la scrétta II DISCOUNT"
Csa'l vrà mai dir ? , me a son gniuraunt

Rit:
Less X-Pensive Rock
Less X-Pensive Rock
Am son scurdè i zènt scud
A cumprarò soul na butéglia ad DOC


SOLO

Turner a cà, che delusiòn
A io pense c'le èlte I'inflaziòn
E par cumprer sti du maròn
Ai vol na sporta'd sold, che du quaion...

Rit:
Less X-Pensive Rock
Less X-Pensive Rock
A io da fèr la spèisa
E i sold i' en sempar pock
Rit: Less X-Pensive Rock
Less X-Pensive Rock
Al gueran as cràss al tàs
Me dég ch'i'en pròpri ciòck !